Generalforsamling - region 4
Tidspunkt
23.03.2023 kl. 19.00 - 23.03.2023 kl. 22.00
Sted
Rødding Centeret
Beskrivelse

Tilmeldingsmåder:
Sms: 30666061
Mail: Vico-sk@hotmail.com
Eller fb: Tryk "Deltager"

Senest d. 20. marts, af hensyn til forplejning.
 

Afholdes hos Røddingcenteret - kl. 19:00 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af 4 stemmetællere.
3. Formandens beretning - det forløbne år og arbejdsplan for det kommende år.
4. Regionens Hovedbestyrelsesmedlem orienterer om Hovedbestyrelsens arbejde i det forløbne år.
5. Behandling af regionens regnskab.
6. Valg af regionsformand
7. Valg af regionsbestyrelse og suppleanter.
8. Valg af hovedbestyrelsesmedlem
9. Valg af repræsentant og suppleant til Ung i Dansk Varmblod.
10. Valg af repræsentanter og suppleanter
11. Eventuelt.
region 4